Voldoet u aan de zorg- en informatieplicht?

Vaak worden werknemers onvoldoende geïnformeerd door pensioenfondsen en verzekeraars over hun pensioen en weten zij niet wat zij vanaf hun pensioendatum aan pensioen zullen ontvangen. Als werkgever heeft u echter de informatieplicht om uw personeel goed te informeren over hun pensioenregeling. Onder meer door vergrijzing en verminderde pensioenregelingen bouwt uw personeel vaak niet 70% van het salaris op en gaat de pensioenleeftijd naar 70 jaar.

Onze oplossing!

Bij PensioenVisie helpen wij bedrijven bij het invullen van hun wettelijke informatieplicht aangaande de pensioenvoorlichting aan het personeel. Tevens bieden we fiscaal technisch slimme oplossingen waardoor uw personeel eerder met pensioen kan gaan of meer pensioen kunnen opbouwen. Deze oplossing kan door u als een extra arbeidsvoorwaarde voor het personeel worden gebracht en is voor u kosten neutraal. Met een aanvullende regeling ontstaat een besparing aan werkgeverslasten omdat bruto looncomponenten worden gebruikt. Wij brengen alleen deze besparing in rekening dus u betaalt geen pensioen advieskosten.

Gratis pensioencommunicatie

Wij ontzorgen u volledig op het gebied van pensioencommunicatie. Onze adviseurs voeren persoonlijke gesprekken met uw personeel. In een individueel gesprek krijgt iedere medewerker in begrijpelijke taal aan de hand van een pensioen-softwaretool pensioeninformatie over de huidige pensioenregeling. 

Voldoen aan zorg- en informatieplicht

Wij nemen uw wettelijke verplichting uit handen om uw personeel jaarlijks voor te lichten inzake het pensioen.

Gratis pensioencommunicatie

Wij lichten uw personeel kosteloos voor inzake hun huidige pensioensituatie en de gewenste pensioensituatie.

Extra arbeidsvoorwaarde

Een kosten neutrale arbeidsvoorwaarde in de vorm van een VUT en/of een extra pensioenregeling voor uw personeel

Verlaging saldo vakantiedagen

Door omzetting van vakantiedagen in pensioen wordt het saldo op de balans verlaagd.

Geen advieskosten

Wij brengen geen advies- en beheerkosten in rekening.

Huidige pensioenregeling intact

De extra regeling heeft geen invloed op uw bestaande pensioenregeling.

Voldoen informatieplicht & pensioenakkoord

Besparing werkgeverslasten

Gratis pensioencommunicatie

Interesse?

Vindt u uw personeel ook belangrijk? Aarzel dan niet langer. Wij staan klaar voor een vrijblijvende ontmoeting om ons innovatieve concept aan u te presenteren. De toelichting en demonstratie van onze software nemen slechts 30-45 minuten van uw tijd in beslag.